Ngôn ngữ hiện tại: vi Tiếng Việt

Nhiều ngôn ngữ
Selected Language:

Trang Nhà - Thông tin

Vài nét về thư viện Cloud Library

Chức vụ Messenger International tập trung soạn ra những tư liệu nhằm giúp đỡ các mục sư và và lãnh đạo hội thánh khắp thế giới không phân biệt giàu hay nghèo. Đây chính là mục đích của thư viện CloudLibrary. Thư viện này được thiết lập để cung cấp các sách vở và băng đĩa miễn phí.

Mục tiêu của chúng tôi là dịch các tư liệu này sang mọi ngôn ngữ chính để mang tin lành đến 98% dân số trên thế giới. Thư viện CloudLibrary là một kênh để hoàn thành mục tiêu này. Tại sao là vậy? Bởi vì những tư liệu bằng âm thanh và hình ảnh lan truyền nhanh hơn là sách vở. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ thích thú vào thư viện này.

Từ Đấng tạo hóa

Các tư liệu này là tư liệu của Chúa. Tên của chúng tôi được ghi trên các sách vở này là vì chúng tôi là người đầu tiên đọc nó. Chung tôi cho phép qúy vị chia sẻ các tư liệu này bằng kỳ cách nào mà quý vị có thể chia sẻ được.

Chúa Giê-su truyền bảo chúng ta không chỉ rao giảng tin lành mà còn môn đồ hóa nữa. Các sứ điệp này sẽ giúp quý vị trở thành môn đồ Chúa. Chúng tôi đầu tư để huấn luyện quý vị vì chúng tôi tin nơi quý vị và khả năng của quý vị, bởi ân điển Chúa các sứ điệp này sẽ biến đổi ảnh hưởng của quý vị. Chúa đặt sự vĩ đại bên trong bạn, và Ngài mong ước biết rõ bạn. Các tư liệu này sẽ giúp bạn khám phá mối quan hệ riêng tư và gần gũi với Chúa. Khi bạn tăng trưởng trong mối quan hệ với Chúa, bạn sẽ được biến đổi bởi quyền năng của Lời Ngài.

Chúa tạo dựng quý vị nhằm mục đích ban cho quý vị ân tứ và ảnh hưởng duy nhất. Chúng tôi khích lệ quý vị hãy tìm kiếm mọi sự mà Chúa dành cho quý vị.

Xin Chúa ban phước cho qúy vị và gia đình quý vị.

John & Lisa Bevere

Hổ Trợ Khải Tượng

Qúy vị có khao khát muốn thấy các tư liệu được xức dầu này được phổ biến khắp thế giới không? Nếu quý vị muốn hổ trợ sứ mạng của thư viện Cloud Library, xin email getinvolved@cloudlibrary.org. Chúng tôi cảm ơn trước quý vị về lời cầu nguyện và sự hổ trợ của quý vị!