Trang Nhà - Phần Videos - Sứ điệp Video Sống Dưới Sự Che Phủ

 
Sứ điệp Video Sống Dưới Sự Che Phủ
Sứ điệp Video Sống Dưới Sự Che Phủ
Người Dạy: John Bevere

Dưới bóng cánh Đấng Toàn Năng, có sự tự do, sự cung ứng và sự
bảo vệ. Không may thay, nhiều người không biết làm cách nào để
tìm được nơi bí mật này. Trái lại họ bị lôi kéo để tin rằng sự tự do
đích thực và lâu dài chỉ được tìm thấy bên ngoài thẩm quyền của Chúa.

Trong sách Sống Dưới Sự Che Phủ, John Bevere phơi bày những mưu đồ
thâm độc mà kẻ thù dùng để khiến chúng ta không nhận ra và không liên hệ
với thẩm quyền của Chúa một cách thích hợp. Với những ví dụ thực tế và nền tảng Kinh Thánh vững chắc, sứ điệp này nhắc chúng ta rằng Nước Chúa là một nước được cai trị bởi một vị Vua, nơi đó có trật tự và thẩm quyền.

Khi bạn hiểu được lẽ thật của Lời Chúa, bạn sẽ học cách phản
ứng với những sự đối xử công bằng lẫn bất công. Quí vị sẽ khám
phá sự khác biệt giữa sự đầu phục và sự vâng lời thật theo Kinh Thánh
và quí vị sẽ tăng trưởng trong sự hiểu biết về mục đích của Chúa về thẩm quyền. Sứ điệp này sẽ đặt bạn vào vị trí bước đi trong sự đầy trọn và theo bản tính của Chúa.

Hãy chia sẻ cho nhiều người