Trang Nhà - Kinh thánh - Kinh thánh

Kinh thánh

Hãy tải các bản dịch Kinh thánh miễn phí tại đây nhằm mục đích để đọc và nghiên cứu và được phép phổ biến rộng rãi trên các trang công cộng trên Internet. Tuy nhiên, có một số bản dịch được dùng rộng rãi ngày nay thì có bản quyền nên chúng tôi không thể cho phép tải miễn phí được.

Kinh thánh: ~10.22 MB

Hãy chia sẻ cho nhiều người