Ririmi ra nongonoko: ts Xitsonga

Ririmi
Selected Language:

Mudyondzisi

Hi vurhena ni ku hiteka, John Bevere i mutsari wa ndhuma wa tibuku leti xaviwaka swinene, tanihi Leswo Hlamarisa, Emano ya Sathana, Ku Chava Hosi, Eku Tumbela, na Ku Susumetiwa hi Hilaha Ku nga Heriki. Tibuku ta yena ti hundzuluxile hi tindzimi ta ku hundza lomu ka 100, ni nongonoko wa yena wa television lowu thyiwaka Murhumiwa, wa hahisiwa emisaveni hinkwayo. John imuvulavuri la tiviwaka swinene etihlengeletaneni ta tikereke naswona mintirho ya yena yapfuna swinene hikwalaho ka switirho leswi kotaka ku cinca vutomi bya vanhu lava rhandzaka ku twisisa ni ku tirhisa milawu ya Xikwembu hi laha swi fanelaka hakona. John ú tsakela ku tihanyela le Colorado Springs ni nsati wa yena, Lisa, loyi na yena a nga mutsari wa tibuku leti xaviwaka ngopfu ni muvulavuli wa ndhuma,ni vana va vona va mune, ni n’wingi, ni vatukulu.

Vona Leswi Kumekaka Laha Tsala Email John Bevere

Muhiteki. N’wamigingiriko. Kutwala. N’wamintamu. Mahlekiselana. Mavito hinkwawo lawa ma ringana Lisa Bevere—muvulavuri wa matiko, mutsari wa tibuku leti xaviwaka ngopfu, ni nakulorhi wa emintirhweni ya Messenger Television, leyi haxaka ematikweni ya 200. Hi mukhuva wa yena wa ku twisiseka, Lisa ú avela Rito ra Xikwembu leri patsaneke ni leswi a swi hanyeke na swi endleriwa ku nyika matimba la ma ntshunxaka vanhu ni ku cinca vutomi ra vona. Tanihi muyimeri wa vululami, yena wa hlengeleta vanhu van’wana leswaku ku ta kumiwa nhlamulo ehenhleni ka swirhalanganya leswi vanhu va hlanganaka na swona kusuhi ni le kule. Yena ú rhandza ku titsakela ni murhandziwa wa yena, John Bevere, enuna wa yena, ni vana va yena va mune, ni n’wingi wa yena wa ku hlamarisa, swin’we ni swihlangi, a nga vatukulu va yena va ku rhandzeka.

Vona Leswi Kumekaka Laha Tsala Email Lisa Bevere