Puo e e leng teng jaana: tn Setswana

Teme
Selected Language:

Baruti ba rona

A tshwailwe ka bogaka le lorato, John Bevere ke mokwadi o o rekisitseng thata wa dibuka di tshwana le Mo go sa Tlwaelesagang, Sekgopi sa ga Saatane, Poifo Modimo, Ka fa Tlase ga Kapeso, le Go Gogwa ke Bokhutlo. Dibuka tsa gagwe di ranoletswe mo dipuong di feta lekgolo le lesome, mme lenaneo la gagwe la beke le beke la television, The Messenger, le gasiwa lefatshe ka bophara. John ke sebui se se tlwaelesegileng mo dikokwaanong tsa sekeresete, mo dikerekeng, mme bodiredi ja gagwe bo ntsha dithuto tse di fetolang matshelo mo go bao ba ba batlang go tlhaloganya ba bo ba diragatsa melawana ya Modimo. John o itumelela go nna ko Colorado Springs le mosadi wa gagwe, Lisa, yo e leng morekisi mogolo le sebui, barwa ba bone ba bane, dingwetsi, le bana ba bana ba bone.

Bona mo o ka go itseelang Email John Bevere

A rata tiro ya gagwe. A sa ipatike. A tlhaloganyesega. A dira ka maatla. A kgatlhisa. Mafoko a a tlhalosa Lisa Bevere – sebui sa mafatshe fatshe, mokwadi le morekisi mogolo, modiri mmogo le monna wa gagwe mo lenaneong la Messenger Television, le le gasiwang mo mafatsheng a feta makgolo a mabedi. Ka tsela e a tshelang botshelo ja gagwe jo bo mo mpaananeng ka teng, Lisa o kgaogana Lefoko la Modimo a tlhakantse le maitemogelo a gagwe go nonotsha matshelo a batho ka phuthologo le phetogo. Jaaka mmueledi wa tshiamo, o rotloetsa ba bangwe go nna dikarabo mo gare ga dipitlagano di le gaufi kana kgakala. O ipelela go nna ana le lorato lwa botshelo ja gagwe, monna wa gagwe John Bevere, le barwa ba bone ba bane, dingwetsi tsa bone tsa marata go lejwa, le bana ba bana ba bone ba ba ntlenyane.

Bona mo o ka go itseelang Email Lisa Bevere