Home - Mga aklat - Walang Karibal

Walang Karibal
Guro: Lisa Bevere

May dahilan kung bakit karibal ang turing natin sa iba at nalilimitahan natin ang ating sarili dahil sa pagkukumpara at kompetisyon. Mayroon tayong kaaway na sinasalakay ang ating isipan, kalooban, at mga damdamin na ang layunin ay ibaling natin ang ating sarili sa isa’t isa. Ito ay isang siklo na ibinubukod tayo sa malapit na ugnayan, lumilikha ng pagkalito sa ating pagkakakilanlan, at nalilimitahan ang ating layunin.

Sa Walang Karibal, ibinahagi ng pinakamabiling may-akda na si Lisa Bevere kung paano nawawasak ng kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos ang mga limitasyong ito. Matututunan mo kung paano ihinto ang pagtingin sa iba bilang mga karibal at magkaroon ng malalim na ugnayan sa iyong Manlilikha na siyang hangarin mo – mga ugnayang may pangako ng tunay na pagkakakilanlan at pagiging malapit. Na may maka-bibliyang pagtuturo at puno ng prophetic insight para sa ating panahon, na may pagpapatawa at may alab na hahamunin ka ni Lisa na

– Baligtarin ang pagkikipagtunggali upang ilabas nito ang pinakamabuti sa iyo.
– Ihinto ang pagtatago mula sa mga pag-uusap na kailangan mong maging kabahagi.
– Sagutin ang pangangatuwiran na nagsasabi na ang mga babae ay di-angkop, madaling madaya, at mapaniwalain.
– Buwagin ang pagtutunggali sa kasarian at magpagal kasama ng mga kalalakihan sa iyong buhay.

Panahon na upang humakbang na mamuhay na walang karibal.

Download (~1.74 MB)

Ibahagi sa