Home - Mga aklat - Adamant

Adamant
Guro: Lisa Bevere

Sa sinaunang pakahulugan, ang adamant ay kilala bilang isang diamante at alamat na bato na hindi magigiba. Sa mas modernong kataga, ito ay naglalarawan ng isang di-nauugang pagpapasya at determinasyon. Kung merong panahong kailangan nating maging adamant sa pag-ibig at katotohanan ito ay ngayon na. Ang Diyos ay Pag-ibig. Ang Diyos ay Katotohanan. Ang pag-ibig at katotohanan ay hindi kumukupas at nahihigitan nito ang ating mga kasalukuyan mga uso at mga opinyon. Kung minsan ang pinakamapagmahal na bagay na ating magagawa ay ang magsalita ng katotohanan, ngunit ang pagsasalita ng katotohanan ay nagsisimula sa pamumuhay nito.

Gamit ang mga pamamaraan ng Banal na Kasulatan at kuwento, dadalhin ka ng mabiling may-akda na si Lisa Bevere sa isang paglalakbay sa Bundok ng Diyos, ang lugar na kung saan ay hindi mo lamang matututunan na manatili sa di-matinag na katotohanan at pag-ibig ng Diyos, ngunit sa lugar na kung saan ikaw ay magpapasyang maging adamant – mga taong hindi matinag, determinado, at matatag. Sa pamamagitan ng matatag na paniniwala at alab, inihayag ni Lisa ang mga konsepto ng adamant para sa iyo, na iniugnay ang dakilang kuwento ng Banal na Kasulatan at ang plano ng Diyos sa kanilang mga buhay. Makikita mo na ang plano ng Diyos ay nahahayag habang tayo ay nananatili sa Kanya, kung saan tayo hinuhulma at hinuhubog. Habang tayo ay nananatili kay Cristo na ating Batong Panulukan tayo ay nahubog sa wangis ng Adamant.

Download (~3.09 MB)

Ibahagi sa