Home - Bibliya - Bibliya

Bibliya

Ang mga salin ng Bibliya na makukuha dito bilang libreng download ay karagdagang materyales para sa layunin ng pagbabasa at pag-aaral at lahat ng ito ay makukuha sa pampublikong domain sa internet. Marami pang ibang mahuhusay na mga salin ng Bibliya na ginagamit ng marami ngayon gayunpaman ang mga ito ay may copyright kaya hindi namin maibabahagi bilang libreng download.

Download (~2.04 MB)

Ibahagi sa