Home - Audio - Curriculum Audio ng Pagpatay sa Kryptonite

 
Curriculum Audio ng Pagpatay sa Kryptonite
Guro: John Bevere

Maaari Mong Puksain ang Nagnanakaw ng Iyong Lakas.

Tulad ni Superman, na kayang tumalon sa anumang balakid at talunin ang bawat kaaway, ang mga taga-sunod ni Cristo ay may angat-kalikasang kakayanan na mapagtagumpayan ang mga hamon na ating hinaharap. Ngunit ang problema kay Superman at sa atin ay may kryptonite na nagnanakaw ng ating lakas.

Siyempre, si Superman at kryptonite ay kathang-isip. Ngunit ang espirituwal na kryptonite ay hindi.

Ang aklat na ito ay nagbibigay ng mga kasagutan kung bakit napakarami sa atin ang hindi nakakaranas ng maka-diyos na kalakasan na kitang-kita sa mga unang-siglong Kristiyano.

Sa Pagpatay sa Kryptonite, ipinakita ni John Bevere kung ano ang kryptonite, bakit nito inilalagay sa kompromiso ang ating mga samahan, at paano makalaya sa gapos nito.

Hindi ito para sa mahinang puso, ang Pagpatay sa Kryptonite ay hindi isang espirituwal na pampagana ng damdamin. Ito ay seryosong katotohanan para sa sinumang taga-sunod ni Cristo na nagnanais na yakapin ang mapanghamon ngunit kapaki-pakinabang na landas ng pagbabago.

Iba pang mapagkukunang materyales sa parehong usapin:
Pagpatay sa Kryptonite
Curriculum Video ng Pagpatay sa Kryptonite
Pagpatay sa Kryptonite Audio Book

Ibahagi sa