Home - Audio - Curriculum Audio ng Mabuti o Diyos?

 
Curriculum Audio ng Mabuti o Diyos?
Guro: John Bevere

Bakit ang mabuti kung walang Diyos ay di sapat?

Kung ito ay mabuti, ito ay sa Diyos. Tama ba?

Sa mga panahong ito ang mga salitang mabuti at Diyos ay tila magkasingkahulugan. Pinaniniwalaan natin na ang itinuturing mabuti ng karamihan ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pagkamapagbigay, kababaang-loob, katarungan—mabuti. Ang pagkamakasarili, pagmamataas, kalupitan—masama. Ang pagkakaiba ay tila maliwanag.

Ngunit ganoon lamang ba? Kung ang mabuti ay halata, bakit sinabi ng Bibliya na kailangan natin ang pagkilala (discernment) upang ito ay makita?

Ang Mabuti o Diyos? ay hindi isa pang mensahe na tulong sa sarili. Hihimukin ka ng aklat na ito ng higit pa sa pagbabago ng iyong pag-uugali. Ito ay magsasangkap sa iyo na makipag-ugnayan sa Diyos sa antas na magbabago ng bawat aspeto ng iyong buhay.

Iba pang mapagkukunang materyales sa parehong usapin:
Mabuti o Diyos?
Curriculum Video ng Mabuti o Diyos?
Mabuti o Diyos? Audio Book

Ibahagi sa