Home - Audio - Diyos, Nasaan Ka?! Audio Book

 
Diyos, Nasaan Ka?! Audio Book
Guro: John Bevere

Sa iyong Ilang Masusumpungan ang Kalakasan at Layunin

Pakiramdam mo ba ikaw ay naliligaw sa isang mahirap na panahon, nagtatanong, “DIYOS, NASAAN KA?!”

Marahil narinig mo ang Diyos ay nagsalita, ngunit ngayon parang Siya ay malayo. Marahil ikaw ay sumulong sa pananampalataya, ngunit ngayon ang Kanyang presensya ay hindi matagpuan. Maligayang pagdating sa ilang – ang lugar sa pagitan ng pagtanggap ng pangako mula sa Diyos at ng katuparan nito.

Ngunit narito ang mabuting balita – walang ilang na walang layunin. Ginagamit ng Diyos ang ilang upang ihanda at sangkapan ka para sa iyong tadhana – kung ito ay iyong pangangasiwaan ng tama. Taliwas sa iniisip ng marami, ang makalampas sa panahong ito ng ilang ay hindi lamang usapin ng paghihintay sa Diyos. May bahagi kang gagampanan sa paglalakbay dito. Malaking bahagi. At kung ayaw mong mag-aksaya ng panahon na paikot-ikot dito, mahalaga na malaman kung ano ito.

Sa aklat na ito na nakapagbubukas ng isip, ang mabiling may-akda na si John Bevere ay magbibigay sa iyo ng mga maka-bibliyang pananaw at mga kuwento na makakatulong sa iyo kung paano pangasiwaan ang tuyo o mahirap na mga panahon at hakbangan ang lahat ng inihanda ng Diyos para sa iyo.

I-download ang lahat ng mga kabanata: ~320.25 MB

Iba pang mapagkukunang materyales sa parehong usapin:
Diyos, Nasaan Ka?!
Curriculum Video ng Diyos, Nasaan Ka?!
Curriculum Audio ng Diyos, Nasaan Ka?!

Ibahagi sa