Home - Audio - Affabel

 
Affabel
Guro: John Bevere

Naisip mo na ba talaga ang walang hanggan? Marahil alam mo kung saan mo ito gugugulin, ngunit alam mo ba kung paano ito gugugulin?

Napakahalaga na ang mga mananampalataya ay mabuhay na may walang hanggang pananaw, ngunit ang walang hanggan ay maaaring mahirap maunawaan. Ang epic audio drama na ito ng aklat na Udyok ng Walang Hanggang Buhay ni John Bevere ay nagbibigay ng isang sulyap sa kung ano ang naghihintay sa kabilang buhay.

Samahan ang dakilang Haring Jalyn, ang madilim na panginoong Dagon, si Kagandahang Loob, si Mapagsarili, at ang iba pa habang tinutuklas mo ang kahanga-hangang lupain ng Affabel at ang kakila-kilabot na lupain ng Kapanglawan sa kabilang hangganan. Ikaw ay mahahamon habang inilalarawan ng mga tauhan sa kuwento kung ano ang nasa iyong puso.

Ibahagi sa