Kasalukuyang Wika: tl Tagalog

Wika
Selected Language:

Mga Guro

Kilala sa kanyang tapang at pag-ibig, si John Bevere ang awtor ng mga bestseller tulad ng Extraordinary, The Bait of Satan, The Fear of the Lord, Undercover, at Driven by Eternity. Naisalin na ang kanyang mga aklat sa 100 wika, at naipapalabas sa buong mundo ang kanyang lingguhang programa sa telebisyon na The Messenger. Popular na tagapagsalita si John sa mga kumperensya at mga simbahan, at ang kanyang ministeryo ay nagbibigay ng mga kagamitan na makapagbabago sa buhay para sa sinumang nagnanais na umintindi at gumamit sa mga prinsipyo ng DIyos. Masayang naninirahan si John sa Colorado Springs kasama ang kanyang asawang si Lisa na isa ring bestselling na awtor at tagapagsalita, kanilang mga anak, manugang na babae, at mga apo.

Tingnan ang mga maaaring i-download Email John Bevere

Puno ng damdamin. Kakaiba. Madaling makasundo. Makapangyarihan. Katuwa-tuwa. Ito ang mga salitang tumutukoy kay Lisa Bevere—international speaker, best-selling na awtor, at co-host ng The Messenger na programa sa telebisyon, na ipinalalabas sa higit sa 200 mga bansa. Sa kanyang estilong malinaw, ibinabahagi ni Lisa ang Salita ng Diyos kasabi ng kanyang mga personal na karanasan upang makatulong sa iba na mamuhay nang may kalayaan at pagbabago. Bilang isang tagataguyod ng hustisya, hinihikayat niya ang nakararami na maging kasagutan sa mga desperadong mga problema malapit man o malayo. Masaya siyang kasama ang kanyang pinakamamahal na asawang si John Bevere at ang kanilang apat na anak, magandang manugang na babae, at nakatutuwang mga apo.

Tingnan ang mga maaaring i-download Email Lisa Bevere