Kasalukuyang Wika: tl Tagalog

Wika
Selected Language:

Home - Tungkol sa

Tungkol sa Cloud Library

Mayroong dedikasyon at pokus na pandaigdig ang Messenger International na ipagamit ang kanilang mga materyal sa mga pastor at lider anuman ang lokasyon o posisyong pinansyal. Ang Cloud Library ay inilikha para dito. Ito ay nagsisilbing international distribution grid na nagpapahintulot sa mga isinaling materyal na malayang mai-stream at ma-download.

Ang aming layunin ay mapagamit ang mga materyal na ito sa lahat ng pangunahing mga wika, upang maitaguyod ang potensyal na abutin ang 98% ng populasyon ng mundo . Ang Cloud Library ay isang daan upang maabot ang layuning ito. Bakit, iyong natanong? Dahil ang isang virtual resource ay maaaring dumami at makalakbay nang mas mabilis kaysa sa isang physical resource. Nawa’y magalak ka sa iyong karanasan dito.

Mula sa mga Lumikha

Inutos sa atin ni Hesus na bukod sa pagtuturo ng magandang balita, dapat din tayong magtaguyod ng mga disipulo. Ang mga mensaheng ito ang tutulong sa iyo na maging isang disipulo ni Kristo. Kami ay namumuhunan sa iyong pagsasanay dahil naniniwala kami sa iyo at sa iyong abilidad, na sa biyaya ng Diyos, iyong mababago ang iyong mga naiimpluwensiyahan. Naglagay ang Diyos ng angking kadakilaan sa loob mo at Kanyang inaasam na makilala ka nang mas malalim. Ang mga material na ito ay makatutulong sa iyong tumuklas ng malalim at personal na relasyon sa Diyos. Habang lumalago ka sa iyong relasyon kay Kristo, ikaw ay mababago ng Kanyang makapangyarihang Salita.

Nilikha ka ng Diyos para isang tunguhin na angkop sa iyong angking mga kakayahan at impluwensiya. Hinihikayat namin kayo na hanapin ang kabuuan ng lahat na mayroon ang Diyos para sa iyo. Ang aming panalangin ay magamit mo ang mga materyal na ito sa iyong paglalakbay tungo sa pagtuklas.

Mga pagpapala sa iyo at sa lahat,

John & Lisa Bevere

Suportahan ang Vision

Nag-aalab ba ang iyong puso na makita ang mga nakapagbabagong-buhay na mga materyal na naipakalat sa buong mundo? Kung ikaw ay interesado sa pagsuporta sa misyon ng Cloud Library, mangyaring mag-email sa getinvolved@cloudlibrary.org. Ngayon pa lamang, maraming salamat sa iyong mga panalangin at suporta!