ภาษาที่ใช้ขณะนี้: th ภาษาไทย

ภาษา

หน้าหลัก - วิดีโอ - วีดีโอเรื่องปลอมตัว

 
วีดีโอเรื่องปลอมตัว
วีดีโอเรื่องปลอมตัว
คณาจารย์: จอห์น บีเวียร์

เมื่ออยู่ภายใต้ร่มเงาขององค์ผู้ทรงฤทธิ์ เรามีเสรีภาพ การจัดเตรียมดูและ การปกป้อง แต่เรื่องน่าเศร้าคือคนมากมายไม่เข้าใจวิธีค้นหาที่ลี้ลับนี้ ในทางตรงข้าม พวกเขาถูกลวงให้เชื่อว่า สัจจะและเสรีภาพนิรันดร์ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจของพระเจ้า

ในหนังสือปลอมตัว จอห์น บีเวียร์ได้เปิดโปงแทคติกแยบยลที่ศัตรูใช้ ทำให้เราพลาดไม่ตระหนักถึงสิทธิอำนาจพระเจ้าจนไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับพระองค์ เนื้อหาของมาจากพื้นฐานมั่นคงในพระคัมภีร์และมีตัวอย่างภาคปฏิบัติ เรื่องนี้จะเตือนเราว่าอาณาจักรพระเจ้าเป็นเช่นนี้คือเป็นอาณาจักรที่มีกษัตริย์ปกครอง และเป็นที่ซึ่งมีระเบียบและสิทธิอำนาจ

Aเมื่อคุณได้รับความจริงแห่งพระวจนะพระเจ้า คุณจะเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อการปฏิบัติที่ยุติธรรมและไม่ยุติธรรมอย่างไร คุณจะได้ค้นพบความแตกต่างระหว่างการยอมแท้จริงตามพระคัมภีร์กับการเชื่อฟัง และคุณจะเข้าใจถึงพระประสงค์ของพระเจ้าเรื่องสิทธิอำนาจมากขึ้น เรื่องนี้จะช่วยให้คุณเดินสู่ความบริบูรณ์และพระลักษณะของพระเจ้า

แบ่ง