หน้าหลัก - วิดีโอ - วีดีทัศน์ การเลี้ยงดู

 
วีดีทัศน์ การเลี้ยงดู
วีดีทัศน์ การเลี้ยงดู
คณาจารย์: ลิซ่า บีเวียร์

สตรีมีความสามารถพิเศษที่พระเจ้ามอบให้ในการสัมพันธ์และให้กำลังใจผู้อื่น ในกระบวนการนี้ พวกเธอนำมาซึ่งกำลัง ความหวัง การเยียวยา และการคืนสภาพดี พระเจ้าประสงค์ให้ของประทานนี้ และเพิ่มทวีผลกระทบในชีวิตของเราและในโลก อย่างไรหรือ? ผ่านทางของประทานอันน่าทึ่งในการเลี้ยงดู

การเลี้ยงดูสิ่งจำเป็นเร่งด่วนในเวลานี้ หากสตรีทุกวัยไม่ว่าจะสมรสหรือไม่ หรือมาจากเชื้อชาติใด จะลุกขึ้นและติดต่อสัมพันธ์กัน สิ่งที่เกินกำลังเป็นไปไม่ได้ จะกลายเป็นไปได้

ในหนังสือ “การเลี้ยงดู” ลิซ่า บีเวียร์ได้อธิบายว่าคุณจะออกจากความเคยชินไปสร้างสะพานสู่บรรดาสตรีทุกวัยในทุกช่วงชีวิต บุตรีของพระเจ้า คุณคือผู้พลิกโลก คุณเป็นส่วนสำคัญของแผนการพระเจ้าบนโลกนี้ และนี่เป็นวาระที่คุณจะเจริญงอกงาม

แบ่ง