ภาษาที่ใช้ขณะนี้: th ภาษาไทย

ภาษา
Selected Language:

หน้าหลัก - หนังสือ - พระวิญญาณบริสุทธิ์: คำแนะนำ

พระวิญญาณบริสุทธิ์: คำแนะนำ
คณาจารย์: จอห์น บีเวียร์
มีเพิ่มเติมใน:

บรรดาสาวกรุ่นแรกอยู่กับพระเยซูนาน 3 ปี เดินไปกับพระองค์ ฟังทุกสิ่งที่พระองค์ตรัส กระนั้น ไม่นานก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงการเขน พระองค์ตรัสกับคนสนิทเหล่านี้ว่า พระองค์จำต้องจากพวกเขาไป เพื่อพระวิญญาณบริสุทธ์จะได้เสต็จมา และนี่จะดีกว่าสำหรับพวกเขา หากสาวกผู้ที่ใช้เวลาทุกวันกับพระเยซูยังจำเป็นต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเรายิ่งจำเป็นให้พระองค์มามีส่วนในชีวิตของเราทุกวันนี้มากเพียงไร

ในคำสอนนี้จอห์น บีเวียร์จะแนะนำคุณให้รู้จักกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณจะได้เรียนรู้ถึงพระลักษณะและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ และเข้าใจวิธีให้คุณรู้จักพระองค์ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าตอนนึ้คุณจะอยู่ในเส้นทางใดกับพระเจ้า บทแนะนำพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้คุณใกล้ชิดมากขึ้นกับองค์ผู้ดำรงนิรันดี์ ผู้ทรงรักเมตตาต่อคุณ

ดาวน์โหลด (~6.78 MB)

แบ่ง