ภาษาที่ใช้ขณะนี้: th ภาษาไทย

ภาษา
Selected Language:

หน้าหลัก - หนังสือ - ความดีหรือพรเจ้า?

ความดีหรือพรเจ้า?
คณาจารย์: จอห์น บีเวียร์
มีเพิ่มเติมใน:

ทำไมความดีที่ปราศจากพระเจ้าจึงไม่เพียงพอ

หากสิ่งนั้น นั่นยอมเป็นพระเจ้า ใช่มั้ย?

สมัยนี้ คำว่า ความดี เหมือนจะมีความหมายเหมือนคำว่า พระเจ้า เราเชื่อว่าสิ่งยอมรับทั่วไปว่าดี ต้องเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับพระประสงค์ชองพระเจ้า ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความถ่อม ความยุติธรรมล้วนเป็นสิ่งดี ความเห็นแก่ตัว ความหยิ่ง ความโหดร้ายเป็นสิ่งเลวร้าย ดูเหมือนว่าจะแยกความแตกต่างได้ง่าย

แต่เรื่องนี้มีแง่คิดมุมมองเพียงเท่านี้หรือ? หากความดีเห็นได้ชัดแจ้ง ทำไมพระคัมภีร์ถึงบอกว่าเราต้องมีวิจารณญาณเพื่อจะแยกแยะความดีได้?

ความดีหรือพระเจ้า?ไม่ได้เป็นแค่หนังสือช่วยพัฒนาตนเองอีกเล่มหนึ่ง หนังสือนี้ไปไกลกว่าการขอให้คุณเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง หนังสือนี้จะช่วยคุณให้เข้าถึงพระเจ้าในระดับที่จะเปลี่ยนแปลงทุกมิติชีวิตของคุณ

สมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวเดียวกัน:
หลักสูตรความดีหรือพระเจ้ารูปแบบวิดีโอ
และบันทึกเสียงบทเรียนชุด “ความดีหรือพระเจ้า?”
ความดีหรือพรเจ้า? หนังสือเสียง

ดาวน์โหลด (~1.52 MB)

แบ่ง