หน้าหลัก - หนังสือ - สตรี พรอม ดาบ

สตรี พรอม ดาบ
คณาจารย์: ลิซ่า บีเวียร์

พระวจนะของพระเจ้าคือพระแสงที่เรามักพึงใจจะศึกษามากกว่าคว้าจับมาแก่วงไกว นี่เป็นเวลาที่เราจะให้ดาบแก่สตรีและดูพวกเขาเชื่อมสวรรค์กับโลก ทั่วโลก สตรีตกเป็นเป้าของอคติ การค้ามนุษย์ การข่มเหง และเพศฆาต ลิซ่า บีเวียร์ได้เขียนไว้ว่า การโจมตีเหล่านี้ได้บ่งบอกว่าสตรีเหล่านี้อาจเป็นอะไรได้ในอนาคต มากกว่าบอกว่าเธอเป็นใครในอดีต ในหนังสือสตรีพร้อมดาบ ลิซ่าได้อธิบายว่า ศัตรูฝ่ายวิญญาณพยายามปลดอาวุธสตรีในทุกระดับ นี่เป็นเวลาที่สตรีจะเป็นวีรชนดั่งที่พระเจ้าได้สร้างพวกเธอให้เป็น และยืนขึ้นด้วยความกล้าหาญ วิจารณญาณ การให้อภัยและความเฉลียวฉลาด นี่คือเวลาจับดาบขึ้นมาเป็นวีรชน

ดาวน์โหลด (~1.38 MB)

แบ่ง