ภาษาที่ใช้ขณะนี้: th ภาษาไทย

ภาษา
Selected Language:

หน้าหลัก - หนังสือ - เหยื่อล่อของซาตาน

เหยื่อล่อของซาตาน
คณาจารย์: จอห์น บีเวียร์
มีเพิ่มเติมใน:

เหยื่อล่อของซาตานเปิดเผยถึงบ่วงล่ออันแยบยลที่สุดในการดึงผู้เชื่อจากพระประสงค์ของพระเจ้า นั่นคือความขุ่นข้องหมองใจ คนส่วนใหญ่ตกกับดักนี้อย่างไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้ำ

พระคริสต์ตรัสว่า อย่าหลงไปเลย เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีความขุ่นข้องหมองใจ (ลูกา 17:1) คุณไม่อาจเลือกว่าตนเองจะเป็นคนที่ถูกทำให้ขุ่นข้องหมองใจหรือไม่ แต่คุณเลือกได้ว่าคุณจะตอบสนองอย่างไร หากคุณจัดการเรื่องนี้อย่างเหมาะสม คุณจะแข็งแรงขึ้น ไม่ใช่ขมขื่นมากขึ้น มีเพียงการตอบสนองที่เหมาะสมเท่านั้นที่จะทำให้คุณมีความสัมพันธ์ปราศจากสิ่งกีดขวางกับพระเจ้า

ผ่านทางคำสอนนี้ จอห์น บีเวียร์จะช่วยให้คุณคงอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าและเป็นอิสระจากความระแวงไม่ไว้ใจ คุณจะพ้นจากการเป็นเหยื่อทางความคิดและใช้ชีวิตโดยปราศจากภาระแห่งความลำบากและความหงุดหงิด เมื่อคุณได้ยอมให้พระเจ้ามากขึ้น ชีวิตของคุณจะเปี่ยมไปด้วยการให้อภัย การคืนดี และความยินดีที่เพิ่มพูนขึ้น

ดาวน์โหลด (~2.04 MB)

แบ่ง