ภาษาที่ใช้ขณะนี้: th ภาษาไทย

ภาษา
Selected Language:

หน้าหลัก - พระคัมภีร์ - พระคัมภีร์

พระคัมภีร์
มีเพิ่มเติมใน:

พระคัมภีร์ฉบับแปลต่างเหล่านี้ถูกรวมไว้ที่นี่เพื่อให้อ่านและศึกษาเพิ่มเติม พระคัมภีร์เหล่านี้ทั้งหมดเป็นสาธารณะสมบัติที่พบได้ในอินเทอร์เนต สามารถดาว์นโหลดได้ฟรี แม้ว่ายังมีพระคัมภีร์ฉบับแปลอื่นๆที่ดียอดเยี่ยมที่ได้รับการยอมรับอย่างมาก แต่หลายฉบับก็มีลิขสิทธ์ ดังนั้น เราไม่อาจนำมาให้ดาว์นโหลดให้ใช้ได้ฟรี

พันธสัญญาเดิม: ~4.8 MB

พันธสัญญาใหม่: ~2.13 MB

แบ่ง