หน้าหลัก - เครื่องเสียง - เรื่องราวชีวิตคู่ หนังสือเสียง

 
เรื่องราวชีวิตคู่ หนังสือเสียง
คณาจารย์: จอห์น บีเวียร์

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว…ชีวิตสมรสคงอยู่ชั่วนิรันดร์ พันธสัญญาได้ผูกพันหนึ่งชายหนึ่งหญิงไว้ด้วยกัน การถักทอผูกพันนี้ทำให้คนทั้งสองเข้มแข็งขึ้น ทรงเกียรติยิ่งขึ้น และสามารถสำแดงตัวตนอย่างที่ถูกสร้างให้เป็นได้อย่างมีชีวิตชีวามากขึ้น เมื่ออยู่ด้วยกัน พวกเขาดีขึ้นกว่าอยู่คนเดียวตามลำพัง แต่พิธีแต่งงานเป็นเพียงจุดเริ่มต้น เป็นหนทางไปสู่ชีวิตที่มีความสุขตลอดกาล แต่ละการตัดสินใจ แต่ละการกระทำล้วนถูกออกแบบให้สร้างสรรค์ชีวิตที่การผูกพันของคนทั้งสองได้แสดงออก ทั้งสามีและภรรยาต่างกำลังเดินไปสู่สิ่งที่ไม่เคยล่วงรู้มาก่อน ด้วยมือ ใจและเสียงที่สอดประสานขึ้นเพื่อสำแดงความรักของพระผู้สร้าง

เรื่องราวชีวิตรักที่ลึกซึ้งเช่นนี้ สูญหายไปจากชีวิตพวกเราได้อย่างไร? ในหนังสือ “เรื่องราวชีวิตคู่” จอห์น และลิซ่า บีเวียร์ เชื้อเชิญให้คุณได้มาพบกับแบบแผนดั้งเดิมที่พระเจ้าทรงกำหนดให้กับชีวิตสมรส ไม่ว่าคุณจะเป็นโสด หมั้นหมาย หรือแต่งงานแล้ว เรื่องราวของคุณเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของพระองค์

ดาวน์โหลดทั้งหมด: ~369.75 MB

สมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวเดียวกัน:
เรื่องราวชีวิตคู่
บทเรียนวีดิทัศน์ชุด “เรื่องราวชีวิตคู่”
และบันทึกเสียงบทเรียนชุด “เรื่องราวชีวิตคู่”

แบ่ง