หน้าหลัก - เครื่องเสียง - พระวิญญาณบริสุทธิ์: คำแนะนำ หนังสือเสียง

 
พระวิญญาณบริสุทธิ์: คำแนะนำ หนังสือเสียง
คณาจารย์: จอห์น บีเวียร์

บรรดาสาวกรุ่นแรกอยู่กับพระเยซูนาน 3 ปี เดินไปกับพระองค์ ฟังทุกสิ่งที่พระองค์ตรัส กระนั้น ไม่นานก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงการเขน พระองค์ตรัสกับคนสนิทเหล่านี้ว่า พระองค์จำต้องจากพวกเขาไป เพื่อพระวิญญาณบริสุทธ์จะได้เสต็จมา และนี่จะดีกว่าสำหรับพวกเขา หากสาวกผู้ที่ใช้เวลาทุกวันกับพระเยซูยังจำเป็นต้องมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ พวกเรายิ่งจำเป็นให้พระองค์มามีส่วนในชีวิตของเราทุกวันนี้มากเพียงไร

ในคำสอนนี้จอห์น บีเวียร์จะแนะนำคุณให้รู้จักกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณจะได้เรียนรู้ถึงพระลักษณะและฤทธิ์อำนาจของพระองค์ และเข้าใจวิธีให้คุณรู้จักพระองค์ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าตอนนึ้คุณจะอยู่ในเส้นทางใดกับพระเจ้า บทแนะนำพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยให้คุณใกล้ชิดมากขึ้นกับองค์ผู้ดำรงนิรันดี์ ผู้ทรงรักเมตตาต่อคุณ

แบ่ง