หน้าหลัก - เครื่องเสียง - และบันทึกเสียงบทเรียนชุด “ขับเคลื่อนโดยนิรันดร”

 
และบันทึกเสียงบทเรียนชุด “ขับเคลื่อนโดยนิรันดร”
คณาจารย์: จอห์น บีเวียร์

ชีวิตบนโลกเหมือนหมอกไอ กระนั้นพวกเราหลายคนก็ใช้ชีวิตราวกับว่าจะไม่มีอะไรในอีกด้าน แต่ทว่าวิถีชีวิตของเราในชีวิตนี้จะกำหนดว่าเราจะใช้ชีวิตนิรันดร์อย่างไร พระคัมภีร์บอกเราว่ารางวัลสำหรับผู้เชื่อแต่ละคนนั้นแตกต่าง บางคนอาจได้เห็นความสำเร็จตลอดชีวิตของตนถูกกลืนหายไปสิ้นในวันพิพากษา ไปจนถึงการได้ครอบครองร่วมกับพระคริสต์

จอห์น บีเวียร์ได้นำหลักการจาก 2 โครินธ์ 5:9-11 มาเตือนเราว่า ผู้เชื่อทุกตนจะต้องยืนต่อหน้าพระคริสต์เพื่อรับผลจากสิ่งที่พวกเขาได้ทำขณะมีชีวิต หลายคนจะตกใจเมื่อพบว่า พวกเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปทำสิ่งที่ไม่ช่วยให้ตนได้รับรางวัลอันเป็นนิรันดร

เช่นนั้น เราจะมีชีวิตที่สำคัญทรงคุณค่าได้อย่างไร หนังสือขับเคลื่อนโดยนิรันดรจะช่วยคุณให้ค้นพบกับการทรงเรียกและการเพิ่มทวีสิ่งที่พระเจ้าได้ประทานให้คุณ เมื่อคุณเข้าใจเห็นมุมมองจากความเป็นนิรันดร์ คุณจะได้รับการเสริมสร้างให้ลงแรงทำสิ่งที่ยั่งยืนถาวร

สมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวเดียวกัน:
ขับเคลื่อนโดยนิรันดร
หลักสูตรขับเคลื่อนโดยนิรันดรรูปแบบวิดีโอ
ขับเคลื่อนโดยนิรันดร หนังสือเสียง

แบ่ง