ภาษาที่ใช้ขณะนี้: th ภาษาไทย

ภาษา
Selected Language:

หน้าหลัก - เกี่ยวกับ

เกี่ยวกับห้องสมุดคลาวด์

องค์การ Messenger International ได้เน้นพันธกิจระดับโลกในการจัดหาสื่อเหล่านี้ให้กับศิษยาภิบาลและผู้นำโดยไม่คำนึงถึงสถานที่และฐานะการเงิน ห้องสมุดคลาวด์ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์นี้ นั่นคือเพื่อเป็นระบบเผยแพร่ข้อมูลระดับนานาชาติซึ่งเอื้อให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ผ่านการแปลแล้วถูกนำไปใช้หรือนำไปดาวน์โหลดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เป้าหมายของเราคือการทำให้ข้อมูลเหล่านี้ไปถึงทุกภาษาหลัก นั่นคือการสร้างศักยภาพที่จะเข้าถึงประชากร 98% บนโลกนี้ ห้องสมุดคลาวด์เป็นทางหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายนี้ คุณอาจถามว่าทำไม? เพราะสื่อเสมือนจริงเหล่านี้สามารถทวีคูณและเดินทางได้เร็วกว่าสื่อทางกายภาพมากมายนัก เราหวังว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ที่น่ารื่นรมย์จากการใช้ห้องสมุดคลาวด์

จากผู้สร้าง

สื่อและทรัพยากรเหล่านี้เป็นของพระเจ้า ชื่อของเราที่อยู่บนหนังสือเหล่านี้เพียงเพราะเราคือคนแรกที่ได้อ่านหนังสือนี้ เราให้คุณมีสิทธิเต็มที่ในการแบ่งปันไฟล์เหล่านี้ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ ที่คุณมี

พระเยซูทรงเตือนเราว่าไม่ใช่เพียงแค่ประกาศพระกิตติคุณเท่านั้น แต่ให้เราสร้างสาวกด้วย เนื้อหาเหล่านี้จะทำให้คุณเป็นสาวกของพระคริสต์ เราลงทุนฝึกอบรมคุณ เพราะเราเชื่อมั่นในตัวคุณและในความสามารถของคุณ โดยพระคุณพระเจ้า คุณจะเปลี่ยนแปลงโลกที่คุณมีอิทธิพลอยู่ พระเจ้าได้ทรงกำหนดความยิ่งใหญ่ไว้ในตัวคุณและทรงปรารถนาที่จะรู้จักคุณอย่างลึกซึ้ง หนังสือเหล่านี้จะช่วยให้คุณค้นพบความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้า เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพระคริสต์เติบโตขึ้น คุณก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยฤทธิ์แห่งพระวจนะของพระองค์

พระเจ้าทรงสร้างคุณพร้อมกับพระประสงค์ที่เจาะจงสอดคล้องกับตัวคุณและความสามารถของคุณ เราสนับสนุนให้คุณค้นหาว่าอะไรคือที่สุดของทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมให้กับคุณ เราอธิษฐานว่าหนังสือเหล่านี้จะเตรียมคุณให้พร้อมกับการเดินทางค้นหาของคุณ

ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณและทุกสิ่งที่เป็นของคุณ

จอห์นและลิซ่า บีเวียร์

สนับสนุนนิมิต

จิตใจของคุณร้อนรุ่มเมื่อเห็นชีวิตเปลี่ยนแปลงผ่านทางสื่อเหล่านี้ที่ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกหรือไม่? หากคุณสนใจที่จะสนับสนุนพันธกิจของห้องสมุดคลาวด์ กรุณาติดต่อ getinvolved@cloudlibrary.org.เราขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับ คำอธิษฐานและการสนับสนุนของคุณ