Kreu - Bibla - Bibla

Bibla

Përkthimet e Biblës që mund t’i shkarkoni falas këtu janë përfshirë si materialshtesë për qëllime leximi dhe studimi dhe janë të gjitha të hapura për gjithë përdoruesit e internetit. Ka edhe të tjera përkthime të mira të Biblës që përdoren sot, megjithatë, shumë prej tyre kanë të drejtën e autorit dhe nuk mund të shkarkohen falas.

Shkarko (~6.91 MB)

Bashkëndani në