Kreu - Audio - Mësimet Audio të E Mira apo Perëndia

 
Mësimet Audio të E Mira apo Perëndia
Mësuesi: John Bevere

Përse e Mira pa Perëndinë nuk mjafton

Nëse është e mirë, duhet të jetë nga Perëndia. Apo jo?

Në këto kohë termat i mirë dhe Perëndia ngjajnë si sinonime. Ne besojmë se, ajo që në përgjithësi pranohet si e mirë, është në përputhje me vullnetin e Perëndisë. Bujaria, përulësia, drejtësia – të mira. Egoizmi, arroganca, mizoria janë të këqija. Dallimi në dukje është shumë i qartë.

Por a mbaron me kaq? Nëse e mira është kaq e qartë, përse Perëndia na mëson që të kemi gjykim për ta dalluar atë?

E Mira apo Perëndia? nuk është mesazhi retorik i radhës. Ky libër nuk ju kërkon vetëm të ndryshoni sjelljen, por ka edhe më shumë. Ai do t’ju fuqizojë të afroheni me Perëndinë në një nivel që do të ndryshojë çdo aspekt të jetës suaj.

Anëtarët e tjerë të së njëjtës familje:
E Mira apo Perëndia?
Mësimet Video të E Mira apo Perëndia
Libri Audio i E Mira apo Perëndia

Bashkëndani në