Jazyk: sk Slovenčina

Jazyk
Selected Language:

Domov - Knihy - Ži s Perspektívou Večnosti

Ži s Perspektívou Večnosti
Učiteľ: John Bevere
Dostupný jazyk:

Život na tejto zemi je ako para a predsa mnohí z nás žijú tak, akoby na druhej strane (po smrti) nebolo. Spôsob, akým žijeme tento pozemsky život urči to, ako strávime večnosť. Písmo nám hovorí o rôznych stupňoch odmeny ktorá je určená veriacim. Niektorí veriaci sa budú pozerať ako ich úspechy z pozemského života ničí Boží sud, iní nadobudnú rôzne úlohy bok po boku Ježiša a jeho vlády.

Vychádzajúc z princípov z 2 Korinťanom 5:9-11, nám John Bevere pripomína že všetci raz budeme stáť pred Kristom, aby sme dostali odmenu za svoj pozemský život. Mnoho z nás bude šokovaných keď zistia že väčšinu času strávili robením veci, ktoré sa nezapočítajú do večnej odmeny.

Takže ako mame žít život, ktorý ma z pohľadu večnosti zmysel? V knihe “Ži s perspektívou večnosti”,objavíte svoje Božie povolanie a znásobíte ovocie darov a talentov, ktoré ste dostali od Boha. Keď nadobudnete perspektívu večnosti, Boh vás uschopní a posilni na výkon práce, ktorá presahuje hranice pozemského života.

Ostatní členovia jednej rodiny:
Ži s Perspektívou Večnosti Osnovy Video
Ži s Perspektívou Večnosti Osnovy Audio
Ži s Perspektívou Večnosti Audio Knihy

Stiahnutie (~4.14 MB)

Zdieľam