වත්මන් භාෂාව: si සිංහල

භාෂාව
Selected Language:

ගුරුවරුන්

ධෛර්යකම හා ලැදියාවට විශෙශවූ පුද්ගලයන් ලෙස හිතා මනාර ගුරුවරයෙක් සහ යකශයාගේ උකුල, දෙවියන්වහන්සේට භයවීම, කවරය යට, සදාකාලය සඳහා ගමන්කිරීම යනු ප්‍රසිද්ද පොත්වල කතෘවරයා ලෙස ජෝන් බීවර් සිටිනවා. භාෂාවන් 100ට වැඩියෙන් ඔහුගේ පොත් පරිවර්තනය කර තිබෙනවා, සහ සාම සතියකම ඔහුගේ නාලිකා වැඩසටාන මෙස්සෙන්ජර් ලෝක මුළුල්ලේම විකාශය කරනු ලබනවා. ජෝන් සම්මන්ත්‍රණ සහ සභාවන්වල දේශනා කරන ඉතා සුප්‍රකටදේශකයෙක්, ඔහුගේ සේවය දෙවියන්වහන්සේගේ ප්‍රතිපත්තීන් තමන්ගේ ජීවිතයට අදාළ කරන්න ඕනේ කියා සිතන පුද්ගලයන්ගේ ජීවිතය එය වෙනස් කරනවා. ජෝන් ඔහුගේ භාර්යාව සමග ඇමෙරිකාවේ කොලොරාඩෝ ස්ප්‍රින්ස් හී ජීවත් වෙනවා, එයත් හිතා සුප්‍රකට දේශිකාව හා කතෘවරියක්ද වේ, ඔවුන්ට පුත් හතර දෙනෙක් සහ එක් ලෙලි කෙනෙක් සමග මුනුපුරන්ද සිතිනවා.

පවතින භාගත බලන්න විද්යුත් තැපෑල ජෝන් බීවර්

ලැදියාවක් ඇති, නොරිස්සන, බලවත්, විනෝද යනු වචනය ලීසා බෙවර් ව විවරණ කරයි. එය ජාතියන්තර දෙශිකාවක්, රටවල් 200ට අදිග ලෙස විකාශයවන මෙස්සෙන්ජර් වැඩසටාහනේ සකාර ධාරකයා ලෙස ඇය සිටිනවා. එයගේ ප්‍රත්‍යක්ෂ රටාවෙන් දෙවියන්වහන්සේගේ වචනය බෙදාගනාවූ කාන්තාවක් ලෙස එයග පුද්ගලික අද්දැකීම් තුලින් වෙනස හා නිදාස පරිවර්තනය කරන පරිදි එය වචනය බෙදාගන්නවා. නීතිඤක් වශෙන් එය අන් අයගේ ප්‍රශ්න සහ අමාරුකම් තුල පිළිතුරට ඔවුන්ව ලං කරන සේවාවක් එය කරනවා. එයාගේ ජීවිතේ එයාගේ පුර්ශයා ජෝන් බීවර්, පුත් හතර දෙනා මනහර ලේලි සමග සහ ඉතා ලස්සන මුණුපුරන් සමග එයාගේ ජීවිතය හැඩගෙස් තිබෙනවා.

පවතින භාගත බලන්න විද්යුත් තැපෑල ලීසා බීවර්