වත්මන් භාෂාව: si සිංහල

භාෂාව
Selected Language:

මුල් පිටුව - පොත් - සදාතනය මගින් මෙහෙයවීම

සදාතනය මගින් මෙහෙයවීම
ගුරුවරයා: ජෝන් බීවර්
භාෂාවෙන්:

පොළොවේ මේ ජීවිතය වාෂ්පයක් වන නමුත්, අපෙන් බොහෝ දෙනෙක් ජීවත් වන්නේ අනෙක්පැ ත්තෙන් කිසිවක් නැත කියන්නාවූ මනසින්ය. නමුත් අපි ජීවත් වන ආකාරය සදාකාලික ජීවිතය ගත කරන්නේ කෙසේද යන්න තීරණය කරනු ඇත. ශුද්ධ ලියවිල්ල අපට පවසනවා ඇදහිලිවන්තයන්ට විවිධාකාරයේ දීමනා පිරිනැමෙනු ඇත. එනම්, සියලු දෙනා විසින් ඉටු කරන ලද සියලු දෙනා විනිශ්‍යට යුක්තව, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග රජකම් කිරීම පිණිස ය.

2 කොරින්ති 5: 9-11 හි ඉගෙන්වීම පදනම්ව, ජේන් බේවියර් අපට මතක් කර දෙන්නේ, සියලු ඇදහිලිවන්තයන් ක්‍රිස්තුස්වහන්සේ ඉදිරියෙහි සිටගෙන සිටින බවය. අපේ ජීවිතයේ බොහෝ දෙනෙකු සදාකාලික විපාකවලට ගණන් නොගෙන දේවල් සඳහා වියදම් කර ඇති බව දැන ගැනීම අපට බොහෝ ලෙස කම්පනය ගෙනදේයි.

ඉතින් අපිට වැදගත් ජීවිතයක් ගත කරන්න පුළුවන් වන්නේ කෙසේද? සදාකාලික මඟ පෙන්වීම යටතේ, ඔබේ ඉල්ලීම සොයාගැනීමට හා දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ලබා දී ඇති දේවල් වැඩි කිරීම ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත. සදාකාලික ඔබට ලැබෙන පරිදි, ඔබ අන්තිමයන් සඳහා වැඩ කිරීමට බල කෙරේ.

බාගත (~2.53 MB)

ෂෙයාර්