වත්මන් භාෂාව: si සිංහල

භාෂාව
Selected Language:

මුල් පිටුව - පොත් - සාතන්ගේ ඇම

සාතන්ගේ ඇම
ගුරුවරයා: ජෝන් බීවර්
භාෂාවෙන්:

සාතන්ගේ ඇම, ඇදහිලිවන්තයන් දෙවියන්වහන්සේගේ කැමැත්තෙන් පිටතට ගැනීමට සාතන් භාවිතා කරන ඉතාම වංචාකාරී උගුල්වලින් එකක් අනාවරණය කරයි: එනම් අමනාපයයි. සාතන්ගේ ඇමෙන් උගුලට අසුවී සිටින බොහෝ දෙනෙකුට මේ පිළිබඳ වැටහීමක්ද නැත.

නොරැවටෙන්න! “බාධා නොපැමිණී තිඛෙන්ට බැරිය”යි ක්‍රිස්තුසුස්වහන්සේ කී සේක (ලුක් 17:1). ඔබ අමනාප වන්නේද නැතිද යන්න ඔබට තෝරාගත නොහැකිය. එහෙත් ඔබ ඊට ප්‍රතිචාර දක්වන ආකාරය ඔබට තෝරාගත හැකිය. ඔබ වරදින් හටගන්නා අමනාපය නිවැරදි ආකාරයට මෙහෙයවන්නේ නම්, ඔබ අමනාප වීම වෙනුවට වඩාත් ශක්තිමත් වනු ඇත. ඔබට දෙවියන්වහන්සේ සමග බාධාවෙන් තොර සම්බන්ධකමක් පවත්වාගැනීමට හැකියාව දෙන්නේ නිවැරදි ප්‍රතිචාරය පමණි.

ජෝන් ඛෙවියර් මේ පණිවුඩය තු=ළින් දෙවියන්වහන්සේගේ කැමැත්ත තුළ රැඳී සිටීමටත්, සැකයෙන් හා අවිශ්වාසයෙන් ගැළවී යාමටත් ඔබව බලගන්වනු ඇත. ඔබට වරදට පත්වූ අයෙකුගේ මානසිකත්වයෙන් මිදී, එය තියුණු වීමේ සහ කලකිරීමේ බරින් තොරව ජීවත් විය හැක. ඔබ දෙවියන්වහන්සේට යටත් වීමේ වඩා ඉහල තලයක් සොයාගන්නා විට ඔබේ ජීවිතය කමාවෙන්ද, සමගිවීමෙන්ද, නිරතුරු වැඩිවෙන ප්‍රීතියෙන්ද උතුරා යනු ඇත.

බාගත (~1.51 MB)

ෂෙයාර්