වත්මන් භාෂාව: si සිංහල

භාෂාව
Selected Language:

මුල් පිටුව - ගැන

ක්ලවුඩ් ලයිබ්‍රරි පිලිබඳ

මෙස්සෙන්ජෙර් ජාත්‍යන්තර සේවාවන් ලෝකේ සිටින සාම සභා පාලකවරුන් සහ නායකයන්ට ඔවුන්ගේ ආර්ථික තත්වයන් නොබලා මේ සම්පත් ලැබෙන්නට ඕනේ කියා සිතමින් කැපවෙලා වේද කරනවා. මෙමෙ අරමුණෙන් කලවුඩ් ලයිබ්‍රරි නිර්මාණය කරන ලදී. එය ජාත්‍යන්තර ලෙස නිකුත්කරන සේවයක් කරන අතර එයින් තමන්ට කැමති භාෂාවෙන් එය බාගත කරන්න පුළුවන්.

සෑම ප්‍රදාන භාෂාවලින් මේ සම්පත් තිබෙන්න ඕනේ කියා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. එයින් 98% ලෝකයේ සෙනග අපිට හමුවෙන්නට පුළුවන්. එම ඉලක්කය සපුරා ගැනීමට ක්ලවුද ලයිබ්‍රරි අපට උපකාර කරනවා. ඇයි? කියා ඔබ අසයි මක්බ්නිස්හාද පුද්ගලයෙක් යනවාට වේගයෙන් වචනයක් ගමන්කරයි. ක්ලවුඩ් අද්දෙකීමෙන් ඔබේ සතුටු වෙනවා කියා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.

නිර්මාතෘවරුන්ගෙන්

සුහාරංචිය පමණක් දේශනා නොකර ගෝලයන් බී කරන්න කියා යෙසුස්වහන්සේ අපට ආඥාවක් දුන්නා. මේ පණිවිඩය ඔබ යෙසුස්වහන්සේගේ ගෝලයෙක් ලෙස පැමිණෙන්න උදව් කරයි. අපි මේ පුහුණුවීම් තුලින් ඔබට ආයෝජන කරන අතර අපි දෙවියන්වහන්සේගේ කරුණාවෙන් ඔබගේ හැකියාව තුලින් ඔබගේ අවට ලෝකයට බලපෑමක් ඇති කරයි කියා අපි සිතනවා. දෙවියන්වහන්සේ ඔබ තුල මහත් දේවල් තබා තිබෙනවා. ඔබ උන්වහන්සේව ලඟින් දැනගන්නට් ඕනේ කියා උන්වහන්සේ සිතනවා.

ඔබ ක්‍රිස්තුවහන්සේ තුල සම්බන්ධකමින් වර්දනය වෙනවනම් ඔබ උන්වහන්සේගේ වචනයේ බලයෙන් වෙනස් වෙයි. දෙවියන්වහන්සේ ඔබව අරමුණක් ඇතිව විශේෂ තාලන්ත සහ බලපෑමක් ඇතිකරන පුද්ගලයන් ලෙසටයි ඇති කලේ. දෙවියන්වහන්සේ ඔබ වෙනුවෙන් තබා තිබෙන සියලු දේවල් සම්පූර්නෙන් සොයන්න්මෙන් අපි ඔබව ධෛර්ය කරනවා. මෙම සම්පත් ඔබව දෙවියන්වහන්සේගේ ගමනේ තවත් ඉදිරියට ගෙනියෙවා කියා අපි යාච්ඤා කරනවා.

ඔබට ආශිර්වාදය වේවා

ජෝන් සහ ලීසා බීවර්

දර්ශනයට උදව් කරන්න

මුළු ලෝකයටම ජීවිතය වෙනස් කරන සම්පත් නිකුත් වෙන්නට ඕනේ කියා ඔබගේ හදවත තුල ගින්නක් තිබෙනවාද? ක්ලවුඩ් ලයිබ්‍රරි දුතන සේවයට උපකාර කරන්නට ඔබට ආශාවක් තිබෙනවානම් විද්‍යුත් තැපැල් තුලින් getinvolved@cloudlibrary.org අප හා සම්බන්ද වෙන්න. ඔබගේ යාච්ඤාව සහ උපකාරයට අපි ස්තූතිවන්ත වෙමු.