ټاکل شوی ژبه: ps پښتو

ژبی
Selected Language:

معلمان

هغه چی یو جسور او جذبه لرونکی شخص دی،چی د ډیرو خرص شوو کتابونو لکه خارقالعاده،د شیطان دام،د خدای څخه ویره،تر پوښښ لاندی،لیکلی او د ابدیت سره نښلول شوی دی.د هغه کتابونه د ۱۰۰ ژبو څخه زیات ترجمه شوی دی او د هغه اوننیزه برنامی پیام راوړنکی د ماهواری په طریق ټولی دنیا ته خپریږی.جان یو پیژندونکی وویونکی په کنفرانسونو او کلیساګانو کی دی.د هغه مینستری د هغه کسانو لپاره ده چی غواړی د خدای زده کړی درک او د هغوی څخه کار واخلی بیلی منابع هغوی ته وړاندی کوی.

لاسرسی دانلودونه د ایمیل آدرس جان بیور

پرشوره،ګټونکی،قدرتمند،شوخ طبیعته!دا کلمی د لیزا توصیفګری دی.هغه یو نړیواله لبکواله چی ډیر خرص شوی کتابونه یی لیکلی دی.او د یوی تلویزونی برنامی (پیام راوړونکی) غړی ده.لبزا په ډیر شفافه ډول د خدای کلام خپلو شخصی تجربو سره نخلوی.او په آزاده توګه نورو ته قدرت وربخښي.هغه د یوی وکیلی په توګه ده چی عدالت لټوی.او نور دعوت کوی چی ټولو هغه سختیو او مشکلاتو ته چی چاره نه لرونکی دی نژدی او لرو ته څواب لرونکی ووسی.هغه د خپل میړه سره او د څلورو زامنو او د زامنو ښځو او لمسیانو سره د ژوند څخه خوند اخلی.

لاسرسی دانلودونه د ایمیل آدرس لیزا بیور