Ulimi olusebenza khathesi: nd isiNdebele

Ulimi
Selected Language:

Ekhaya - Ingwalo - Ukuqhutshwa Liphakade

Ukuqhutshwa Liphakade
Umbalisi: John Bevere
Zitholakala ngolimi lolu:

Impilo le kulo umhlaba yinkungu nje, kodwa inengi lethu liphila angani akulalutho ngaphetsheya. Indlela esiphila ngayo impilo le yiyo ehlela ukuba sizachitha njani iphakade. IMibhalo iyasitshela ukuba kulezilinganiso ezehlukeneyo zemivuzo kwabakholwayo – kusukela ekubukeleni konke umuntu akufumanayo kutshabalaliswa ekwahlulelweni, kuye kuze kufike ekubuseni loKhristu uqobo lwakhe.

Ethapha kuzimiso eziku 2KwabaseKhorinte 5:9-11, uJohn Bevere usikhumbuza ukuthi amakholwa azakuma phambi kukaKhristu esamukela lokho abakusebenzelayo bephila. Inengi lethu lizakwethuka lifunda ukuba isikhathi sethu esinengi sasichitha ezintweni ezingelani lemivuzo yephakade.

Ngakho singathuthukisa njani impilo ezibalulekileyo? Kugwalo Ukuqhutshwa Liphakade, uzafunda ukufumana ubizo lwakho, lokuphindaphinda lokho uNkulunkulu akunike khona. Lapho usathola umbono wephakade, uzahlomiswa ukusebenzela lokho okungapheliyo.

Thapha (~1.96 MB)

Share