ပင်မစာမျက်နှာ - သမ္မာကျမ်းစာအုပ် - သန့်ရှင်းသော သမ္မာကျမ်းစာအုပ်

သန့်ရှင်းသော သမ္မာကျမ်းစာအုပ်

ဤနေရာတွင် ရရှိနိုင်သော ကျမ်းစာဘာသာပြန်ဆိုခြင်းများတွင် အခမဲ့ download (ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက်မှ ကူးယူခြင်း) များလည်း ဖတ်ဖို့၊ လေ့လာဖို့ရန်အတွက် အပိုအနေဖြင့် ထည့်ထားသည်။ အင်တာနက်တွင် လူတိုင်း သုံးသည့် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွင် အားလုံးကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ယနေ့ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုနေကြသော အလွန်ကောင်း မွန်သည့် ဘာသာပြန်ဆိုထားသော အခြားကျမ်းစာအုပ်များသည် အများကြီး ရှိပါသေးသည်။ သို့သော်လည်း ၄င်း တို့သည် မူပိုင်များဖြစ်ကြသည့်အတွက် ကြောင့် အခမဲ့ downloads (အခမဲ့ ကွန်ပျူတာမှ ကူးယူခြင်း) များအဖြစ် မရရှိနိုင်ပေ။

ဓမ္မသစ်ကျမ်း: ~2.35 MB ဓမ္မဟောင်းကျမ်း: ~4.61 MB

Share