ပင်မစာမျက်နှာ - အော်ဒီယိုနားထောင်ရန် - ထာဝရဘုရား သင်ဘယ်နေရာမှာရှိပါသနည်း စာအုပ အော်ဒီယိုနားထောင်ရန်

 
မူရင္း ထာဝရဘုရား သင်ဘယ်နေရာမှာရှိပါသနည်း စာအုပ အော်ဒီယိုနားထောင်ရန်
ထာဝရဘုရား သင်ဘယ်နေရာမှာရှိပါသနည်း စာအုပ အော်ဒီယိုနားထောင်ရန်
ဆရာ/ဆရာမ: ဂျွန် ဘီဗဲရ်

သင်၏ ရည်ရွယ်ချက် နှင့် ခွန်အားကို ကန္တာရတောထဲမှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းဖြစ်သည်။

ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရသော ရာသီဥတုတစ်ခု၌ သင်၏ခံစားချက်ပျောက်ဆုံးနေပါသလား။ အံ့ဩဖွယ်ကောင်း သည်မှာ “ထာဝရဘုရားသင်ဘယ်နေရာမှာရှိပါသနည်းဗျာ”

ထာဝရဘုရား၏ စကားသံကို သင်ကြားကောင်းကြားရပါလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင် ယခုသူသည် တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဟန်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယုံကြည်ခြင်း၌ သင်ရှေ့ သို့ရွှေ့ ရှားခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အဘယ်နေရာမှာရှိသောသူ၏ အထင်အရှား ရှိခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အဘယ်နေရာမှာရှိသော သူ၏ အထင်အရှားရှိခြင်းကို ယခုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ဖြစ်သည်။ ကန္တာရတောမှာကြိုဆိနုပါ၏။ ထာဝရဘုရားထံတော်ပါးမှာ ကတိတော်ကို လက်ခံရရှိခြင်း နှင့် ရောက်ရှိလာသော အကောင်းဆုံး မျှော်လင့်ထားသော အရာကို အောင်မြင်ဖို့ မြင်နိုင်ခြင်းအကြားနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။

သို့ရာမှ ဤနေရာတွင် သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ ဤအရာသည် ရည်ရွယ်ချက်ကင်းမဲ့သော လွင်ထီး ပြင်နိုင်ငံမဟုတ်ပါ။ ထိုသို့ဖြစ်သော သင်၏ ခရီးဆုံးပန်းတိုင်အတွက် သင့်ကိုတပ်ဆင်ပေးခြင်း နှင့် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ဖို့ ထာဝရဘုရားသည် ကန္တာရတောကို အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ သင်သည် အကောင်းဆုံးမျှော်လင့် ထားသော အရာကို လမ်းကြောင်းပြသူဖြစ်လျှင် လူမြောက်များစွာ အဘယ်သို့ တွေးထင်ခြင်းနှင့် လွဲချော်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထာဝရဘုရားအပေါ်စောင့်ဆိုင်းခြင်းအကြောင်းချင်းရာတစ်ခုအတွက်သာ မဟုတ်။ ဤရာသီဥတု အားဖြင့် ရယူခြင်းဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ထားသော အရာအားဖြင့် လမ်းကြောင်းပြရာ၌ သင်သည် ကစားမြူးတူးဖို့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ကြီးမားသော အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သင်သည် စက်ဝိုင်းထဲ၌ လှည့်လည်အချိန်ဖြုန်းဖို့ လိုလားသူမဟုတ်လျှင် ထိုအရာသည် အဘယ်သို့ ဖြစ်သည်ကို သင်ယူဖို့ အတွက် အကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ထားသောအရာသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။

ဤအမြင်ဖွင့်စာအုပ်ထဲ၌ ရောင်းရအကောင်းဆုံစာအုပ်များရေးသားသူ ဂျွန်ဘေဝီရီသည် အသဲစွဲသော ကိုယ်တွေ့ဝတ္ထုများနှင့် သမ္မာကျမ်းဆိုင်ရာထိုးထွင်းသိမြင်သော့ချက်နှင့်အတူ သင်လိုအပ်သော အရာများနှင့် ပြည့်စုံစေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအရာသည် သင်၏ခြောက်သွေ့သောရာသီဥတုသို့မဟုတ် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် ရသော ရာသီဥတု၌ လမ်းကြောင်းပြဖို့သင့်ကိုထောက်ကူပြုပါလိမ့်မည်။ ထို့အပြင် အလုံးစုံအထဲသို့ ခြေလှမ်းလှမ်းရသည်မှာ ထိုသို့ဖြစ်သည်။ ထာဝရဘုရားသည် သင့်အတွက် ဖြစ်သည်။

Share