गृह - बायबल - पवित्र बायबल

पवित्र बायबल

ह्या ठिकाणी दिलेले बायबल चे भाषांतर जे मोफत डाऊनलोड साठी आहे ते तुमच्या वाचण्या व अध्ययना साठी अतिरिक्त सामुग्री आहे , आणि हे इंटरनेट वर इतर ठिकाणी देखील उपलब्ध आहे . बायबल चे अणखीही काही उत्तम भाषांतर भरपूर प्रमाणात उपलब्ध आहेत परन्तु त्यातील अनेक आधिकारिक आहेत म्हणून ते आम्ही मोफत डाऊनलोड साठी इथे देवू शकत नाही

नवा करार: ~1.72 MB

Share