Нүүр хуудас - Аудио - Ариун Сүнс: Түүнтэй танилцахуй Сонсдог Ном

 
Ариун Сүнс: Түүнтэй танилцахуй Сонсдог Ном
Багш нар: Жон Бивэр

Анхны дагалдагч нар Есүстэй 3 жил хамт байж, Түүний заасан бүхнийг сонсож байсан. Харин загалмайд цовдлогдохын өмнө Есүс би явж Ариун Сүнс ирэхэд энэ нь та нарт илүү дээр юм гэж хэлжээ. Хэрэв Есүстэй өдөр бүр байсан дагалдагч нарт Ариун Сүнс тийм их хэрэгтэй байсан бол бидэнд тэднээс илүү хэрэгтэй биш гэж үү?

Энэ сургаалаараа Жон Бивэр танд Ариун Сүнсийг танилцуулах болно. Ариун Сүнсний мөн чанар, Түүний хүч чадал, Түүнийг илүү ихээр хэрхэн мэдэж болох талаар та сурна. Таны итгэлийн төлөвшил ямар ч төвшинд байсан Ариун Сүнс: Түүнтэй танилцахуй ном танд Бурханыг илүү дотно таньж мэдэхэд хөтлөх болно.

Бүх татаж авах: ~248.91 MB

Сошиалаар хуваалцаарай