Почетна страница - Видео - Убиј го Криптонитот Наставен видеоплан

 
Убиј го Криптонитот Наставен видеоплан
Учител: Џон Бивир

Можете да го отстраните она што ја краде вашата сила

Како што Супермен можеше да ја прескокне секоја препрека и да го совлада секој противник, така и Христовите следбеници имаат натприродна сила да ги надминат предизвиците со кои се соочуваат. Но, и ние и Супермен го имаме истиот проблем – криптонитот кој што ја црпи нашата сила.Се разбира дека приказната за Супермен и криптонитот е измислена. Но духовниот криптонит е реалност.Оваа книга нуди одговор на прашањето зошто толку многу Христијани не можат да ја искусат силата со која живееја Христијаните во првиот век. Во Убиј го Криптонитот, Џон Бивир ни го открива тој криптонит, како истиот ги ослабува нашите заедници, и како да се ослободиме од неговото влијание. Оваа книга не е за тие што имаат слабо срце. Убиј го Криптонитот не е книга која ќе ни ги чешка ушите. Се работи за сериозна вистина за секој Христов следбеник што копнее да го прифати овој макотрпен процес на трансформација – процес кој на крај секогаш дава плод.

Другите членови на исто семејство:
Убиј го Криптонитот
Убиј го Криптонитот Аудиокнига
Убиј го Криптонитот Наставен Аудиоплан

Споделете