Почетна страница - Аудио - Афабел

 
Афабел
Учител: Џон Бивир

Дали сте размислувале за вечноста? Можеби знаете каде ќе ја поминете, но дали знаете како ќе ја поминете?

Од витално значење е верниците да живеат со вечна перспектива, сепак вечноста може да биде тешка за сфаќање. Оваа епска аудио драма од книгата на Џон Бивир Воден од вечоста, ни oтвора прозорец кон она што се наоѓа надвор од нашата земска реалност.


Придружете им се на величествениот цар Џејлин, мрачниот господар Дагон, Милосрдност, Независен и други додека ги истражувате прекрасните земји на царството Афабел и страшните надворешни граници на напуштената земја Лоун. Вашите животи ќе бидат преобрзаени додека ликовите ви откриваат што се наоѓа во вашето срце.

Споделете