Accueil - Video - Video Fampianarana “Mamono ilay Kryptonita”

 
Video Fampianarana “Mamono ilay Kryptonita”
Mpampianatra: John Bevere

Azonao Potehina Ilay Mpangalatra ny Herinao

Isika mpanaraka an’i Kristy dia manana fahaiza-manao tsy takatry ny saina haharesy ireo fanamby lehibe tsy maintsy atrehina, tahaka an’i Superman izay afa-mandingana zava-tsarotra sy mandresy ny fahavalo rehetra. Nefa ny olana iraisantsika sy i Superman dia misy kryptonita izay mangalatra ny tanjaka ananantsika.

Mazava hoazy fa tantara fe tantara ihany i Superman sy ny kryptonita. Nefa ny kryptonita ara-panahy kosa tsy mba izany.

Ity boky ity dia mampiseho ny antony mahatonga ny maro amintsika tsy ho afa-miaina ilay herin’Andriamanitra izay efa hita porofo teo amin’ireo Kristianin’ny voalohany.

Amin’ity fampianarana Mamono Ilay Kryptonita ity no anambaran’i John Bevere ny tena antsoina hoe Kryptonita, nahoana io no misokosoko mangina any amin’ny fiaraha-monintsika any, ary inona no fomba anapahana ny famatorany.

Tsy atao mahakivy fa ity fampianarana Mamono Ilay Kryptonita ity dia fanaovanao fitarafana. Io dia fahamarinana tsy azo vazivaziana ho an’ny mpanaraka an’i Kristy rehetra izay tsy matahotra sedra, nefa kosa mijinja fiovana eo amin’ny fiainany.

Fampianarana Iray Karazana Amin’I:
Mamono ilay Kryptonita
Audio Fampianarana “Mamono ilay Kryptonita”
Boky Audio “Mamono ilay Kryptonita”

Zarao ao amin’ny