Accueil - Audio - Audio Fampianarana “Sarihin’ny Mandrakizay”

 
Audio Fampianarana “Sarihin’ny Mandrakizay”
Mpampianatra: John Bevere

Zavona ihany izao fiainana eto an-tany izao, kanefa maro isika no miaina ho toy ny tsy misy na inona na inona izany ny ao ambadiky ny fiainana. Fa ny fomba fiainantsika izao fiainana izao no hamaritra ny fomba handaniantsika ny mandrakizay. Ny Soratra Masina dia milaza amintsika fa hisy sokanjim-balisoa isan-karazany ho an’ny mpino. Toy izao izany elanelana izany: mitaza-potsiny ny zava-bitanao levona eo anoloan’ny fitsarana, ny tsara indrindra kosa dia miara-manjaka amin’i Kristy.

Sintonin’i John Bevere manokana ny 2 Korintiana 5:9-11, ka ampahatsiahiviny antsika fa ny mpino rehetra dia hijoro eo anoloan’i Kristy mba handray izay mendrika azy teo amin’ny fiainany. Maro amintsika no ho taitra mahafantatra fa ny ankamaroan’ny fotoanantsika dia nolaniana tamin-javatra tsy mikaonty any amin’ny valisoa mandrakizay.

Inona ary no fomba anganana fiainana mikaonty? Hianaranao ao amin’ny Sarihin’ny Mandrakizay ny fomba fahitanao ny antsonao, ka hampitomboanao ny zavatra nomen’Andriamanitra anao. Hanana hery hiasana ho aminjavatra maharitra ianao rehefa tena mahazo ilay fomba fijery ny mandrakizay.

Fampianarana Iray Karazana Amin’I:
Sarihin’ny Mandrakizay
Video Fampianarana “Sarihin’ny Mandrakizay”
Boky Audio “Sarihin’ny Mandrakizay”

Zarao ao amin’ny