Inn - Hmanrua - Inneihna Chanchin

Inneihna Chanchin
Zirtirtu: John Bevere

Tunhma ah chuan in ngeih na hi in then lo tura ngaih a ni. Mipa leh hmeichia pum khat nih na chu a ni. Pathian thil tum a hlawh tlin na chu ani. Pa khat leh pakhat in rin tur na a siama, an in neih na chu a voikhat na ani. Tu hma ai in lawm na a run neitan ta ani. An mah ni siam tu Pathian an hmangeih naleh a aw hria tur in hma lam chu an pan zel a, hmeichia leh mipa chu hma lam an pan zel ani.

Engvang nge ni ang, he ti anga hma ngaihna chanchin hi kan hriat tawh lo chu le? In ngeih na chan chin bu ah lian in, Pathian in he a thil tum hi tong ve ngei turin John leh Lisa Bevere ten an sawm che u ani. In nei tawh te, pasal nei lo te, nei chunga harsat na tuar tu le, hei zong zong hi Pathian thu ah a awm ani.

Download rawh (~2.68 MB)

Share