Malp’er’a sereke - К’ьтеб - Qəнщи, йaн Xwəде?

Qəнщи, йaн Xwəде?
Dersdar: Con Bîvêr

Бoнa чь qəнщи бейи Xwəде бəс нинə?

Əгəр тьштəк qəнщийə, wи чaxи əw жь Xwəдейə, нə öсaйə?

Нaвa р’oжед мəдa xəбəред “qəнщи” у “Xwəде” те бежи бунə синoним. Əм бawəр дькьн, wəки əw чь кö бь т’oмəри чawa qəнщи те h’əсaбе гəрəке aнəгoри xwəстьнa Xwəде бə. Мəрдaйи, шькəстибун, həqити qəнщьн. Xwəh’ьзи, к’рети, беxoфи xьрaбьн.Те бежи əв фьрqи гəлəки сaдəйə.

Гəлo h’əму тьшт awqaс зəлaлə? Əгəр qəнщи awqaс зəлaлə, бoнa чь Инщил дьбежə, wəки бoнa нaскьрьнa wе пьр’щур’əти лaзьмə?

К’ьтебa “Qəнщи, йaн Xwəде?” бaнгa бь сьрейə бoнa wе йəке нинə, кö hун бь xwə пьрсед xwə h’əлкьн. Əв к’ьтеб wе hиви жь wə нəкə кö hун awqaси незикбун у кьрьнед xwə бьгöhер’ьн. Əwе дьha зедə бькə. Əwе кaрəбуне бьдə wə, бь к’ижaне hуне т’əви Xwəде бьгhижьнə дəрəщa həлəqəтийед öсa, йa кö wе həр гoвəкəкə жийинa wə бьгöhер’ə.

Stendina matêrîalê (~1.42 MB)

П’аǝрвǝ бькǝ