Malp’er’a sereke - Аудиo - “Xwәде, тӧ ль к’идәрейи?”- к’ьтеба аудйо

 
“Xwәде, тӧ ль к’идәрейи?”- к’ьтеба аудйо
Dersdar: Con Bîvêr

Нава qумьстана xwәда qәwате у мәрәм бьбинә

Һун xwә биркьри т’әxмин дькьн нава жийана xwәйә дьжwарда, һун дьфькьрьн: “XWӘДЕ, ТӦ ЛЬ К’ИДӘРЕЙИ?”.

Дьqәwьмә бәре Xwәде wәр’а xәбәр дьда, ле ньһа Әw бедәнгә. Дьqәwьмә, wәки һун нава баwарийа xwәда пеш дьк’әтьн, ле ньһа һун һазьрийа Wи набиньн. Һун бь xер һатьнә qумьстане, ль wи щийи, йе кӧ дь навбәра стәндьна сoзе жь Xwәде у мийасәркьрьна wидайә.

Һәйнәсәр, бә’сәкә qәнщ һәйә: qумьстан щийәки xwәли у бемәрәм нинә. Xwәде qумьстане дьдә xәбате, бoна кӧ wә һазьр у сильһ’ бькә бoна наве wә, әw жи wи чаxи, һәгәр һун р’аст wе йәкер’а дәрбазбьн. Гәләк мәрьв дькарьн бьфькьрьн, wәки әw әве этапа жийана xwәр’а дәрбаз набьн, чьмки һивийа Xwәде дьминьн. Һун гәрәке ве п’ара /бәша/ xәбата xwә бьqәдиньн, бoна кӧ wер’а дәрбазбьн, у xәбата wә гәләки мәзьнә. Һәгәр һун наxwәзьн wә’дә xәрщ бькьн у һәр дәм ль сәр щийәки бьсәкьньн, әw йәк гьрингә, кӧ һун бьзаньбьн кӧ qумьстан чьийә.

Нава ве к’ьтеба бь әшкәрәкьрьнед ви щур’әйива т’ьжи, xӧдане к’ьтебайи бь нав у дәнг Щoн Бивер wә һин дькә, ә’йантийа у сәрпеһатийед пирoзә гьринг у к’урфькьр дьдә xәбате, йед кӧ wе али wә бькьн, кӧ һун этапед жийанейә дьжwарр’а дәрбазбьн у wе йәке бьстиньн, чь кӧ Xwәде бoна wә һазьр кьрийә.

Т’əмами бар бькə (ZIP): ~382.47 MB

Матерйалед майин диса жь wе дəрсе:
Xwәде, тӧ ль к’идәрейи?

П’аǝрвǝ бькǝ