ទំព័រដើម - សំឡេង - អាហ្វាប៊ែល

 
អាហ្វាប៊ែល
គ្រូបង្រៀន: ចន បឺវៀរ

តើអ្នកធ្លាប់​គិត​ឲ្យ​ពិចារណា​ច្រើន​អំពីភាពអស់កល្បដែរឬទេ? អ្នកប្រហែលជា​ដឹងថា អ្នកនឹងចំណាយ​ពេល​ដ៏អស់កល្ប​នៅឯណា ប៉ុន្តែតើ​អ្នក​ដឹងថា​ អ្នកនឹងចំណាយពេល​អស់កល្ប​នោះ​ដោយរបៀបណាខ្លះដែរឬទេ?

ជាការសំខាន់​ដែលគ្រិស្ដបរិស័ទ​ត្រូវរស់នៅ​ដោយ​ទស្សនៈនៃភាពអស់កល្ប ទោះបីជា​ភាពអស់កល្ប​នេះ​ពិបាក​ដើម្បី​ឲ្យយើង​យល់​ច្បាស់​គ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្ដី។ ខ្សែរឿង​ល្ខោន​និយាយនេះ ត្រូវបានដកស្រង់ពីសៀវភៅ ជីវិតដែលជំរុញដោយភាពអស់កល្ប​ និពន្ធ​ដោយ​លោក ចន បឺវៀរ។ ល្ខោន​និយាយ​នេះ​ជួយ​យើង​ឲ្យ​ក្រឡេកមើល​មកកាន់​អ្វីដែលយើងនឹងជួបប្រទះ លើសពី​ជីវិតនៅលើផែនដីនេះ។​​

ល្ខោននិយាយនេះ នឹងនាំ​អ្នកនឹងចូលទៅកាន់ពិភព​មួយដែលសោយរាជ្យដោយ​​ស្ដេចចេលីន​ដ៏មាន​តេជះ និងមានតួអង្គ​ដូចជា​ដេកុនជាម្ចាស់នៃភាព​ងងឹត លោកឯករាជ្យ និងអ្នកដទៃទៀត​ នៅខណៈដែលអ្នកនឹង​បានឮ​ពី​ទឹកដីនៃនគរអាហ្វាប៊ែល​ដ៏អស្ចារ្យ​ រួមទាំង​ទឹកដីនៃភាពឯកោ​ដ៏​អាក្រក់ឃោរឃៅដែរ។ ជីវិតរបស់អ្នកនឹងបានផ្លាស់ប្រែ នៅពេលដែលតួអង្គទាំងនេះ​បង្ហាញ​នូវ​អ្វីដែល​មាននៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នក។

ចែករំលែកនៅ