Գլխաւոր - Տեսանիւթեր - Ծածկոցի տակ վիտիոյ ուղերձ

 
Ծածկոցի տակ վիտիոյ ուղերձ
Ծածկոցի տակ վիտիոյ ուղերձ
Ուսուցիչ: Ճոն Պիվիր

Ամենակարողին ծածկոցին տակ ազատութիւն կայ, մատակարարում եւ պաշտպանութիւն։ Դժբախտաբար, շատերը չեն հասկնար, թէ ինչպէս պէտք է գտնեն այս ծածուկ վայրը եւ խաբուած են՝ հաւատալով, որ կարելի է ճշմարիտ եւ տեւական ազատութիւն գտնել աստուածային իշխանութենէն դուրս։

«Ծածկոցի տակ» գիրքին մէջ Ճոն Պիվիրը կը բացայայտէ այն աննկատ մարտավարութիւնները, որոնք թշնամին պիտի օգտագործէ, որպէսզի մենք ճիշդ կերպով չընդունինք աստուածային իշխանութիւնը եւ չունենանք պատշաճ վերաբերմունք ատոր հանդէպ։ Այս ուղերձը, որ յագեցած է գործնական օրինակներով եւ ամուր աստուածաշնչեան հիմք ունի, կը յիշեցնէ մեզի, որ Աստուծոյ թագաւորութիւնը՝ ճիշդ թագաւորութիւն է, որ կը կառավարուի Թագաւորին կողմէն եւ ունի կարգ ու իշխանութիւն։

Ընդունելով Աստուծոյ Խօսքի ճշմարտութիւնը՝ դուք պիտի գիտնաք, թէ ինչպէս պէտք է արձագանգէք թէ՛ արդար, թէ՛ անարդար վերաբերմունքին։ Դուք պիտի բացայայտէք տարբերութիւնը աստուածաշնչեան հպատակման եւ հնազանդութեան միջեւ, եւ պիտի հասկնաք, թէ ինչ նպատակով Աստուած հաստատած է իշխանութիւնը։ Այս ուղերձը պիտի օգնէ ձեզի ունենալու համար Աստուծոյ լիութիւնն ու բնաւորութիւնը։

Բաժնեկցիլ