Ընթացիկ լեզուն: hye-war արեւմտահայերէն

Լեզու

Գլխաւոր - Գիրքեր - Կործանել քրիպտոնաքարը

Կործանել քրիպտոնաքարը
Ուսուցիչ: Ճոն Պիվիր
Հասանելի է հետեւեալ լեզուներով:

Կործանէ՛ այն, ինչ որ քու ուժը կը խլէ:

Ինչպէս Սուփըրհերոսը, որ կրնայ ցատկել որեւէ արգելքի վրայէն եւ կրնայ յաղթել բոլոր թշնամիներուն՝ Քրիստոսի հետեւորդները նոյնպէս կեանքի դժուարութիւնները յաղթահարելու գերբնական կարողութիւն ունին։ Այնուամենայնիւ, ե՛ւ Սուփըրհերոսը, ե՛ւ մենք խնդիր մը ունինք. գոյութիւն ունի քրիպտոնաքար, որ կը խլէ մեր ուժերը։

Անշուշտ, Սուփըրհերոսը եւ քրիպտոնաքարը յօրինուած են։ Բայց հոգեւոր քրիպտոնաքարը՝ ոչ։

Այս գիրքը կը պատասխանէ այն հարցումին, թէ ինչո՛ւ մեզմէ շատերը չեն կրնար վերապրիլ այն աստուածային զօրութիւնը, որ ակնյայտօրէն կը դրսեւորուէր առաջին դարուն ապրող քրիստոնեաներու կեանքին մէջ։

«Կործանել քրիպտոնաքարը» գիրքին մէջ Ճոն Պիվիրը ցոյց կու տայ, թէ ի՛նչ է քրիպտոնաքարը, ինչո՛ւ այն կը խլէ մարդոց ուժերը մեր եկեղեցիներուն մէջ, եւ ինչպէ՛ս կարելի է ազատիլ ատոր կապանքներէն:

«Կործանել քրիպտոնաքարը» գիրքը հոգեւոր թմրեցուցիչ չէ՝ նախատեսուած թուլասիրտներու համար։ Այս լուրջ ճշմարտութիւնը նախատեսուած է Քրիստոսի այն հետեւորդներուն համար, որոնք կը փափաքին անցնիլ անձի վերափոխման դժուար, բայց պտղաբեր ընթացքը։

Այս դասընթացքի ուրիշ նիւթեր:
Կործանել քրիպտոնաքարը օտիոյ գիրք

Ներբեռնել (~3.2 MB)

Բաժնեկցիլ