Ընթացիկ լեզուն: hye-war արեւմտահայերէն

Լեզու
Selected Language:

Գլխաւոր - Գիրքեր - Յաւիտենութեամբ շարժողները

Յաւիտենութեամբ շարժողները
Ուսուցիչ: Ճոն Պիվիր
Հասանելի է հետեւեալ լեզուներով:

Կեանքը այս երկրի վրայ՝ ընդամէնը շոգի է, սակայն շատերը այնպէս մը կ’ապրին, կարծես ատկէ ետք ոչինչ կրնայ պատահիլ։ Բայց այն, թէ ինչպէս կ’ապրինք այս կեանքը, կ’որոշէ, թէ ինչպէս պիտի անցընենք յաւիտենութիւնը։ Սուրբ Գիրքը կը յայտնէ մեզի, որ վարձատրութեան տարբեր աստիճաններ կան հաւատացեալներուն համար. ոմանց յաջողութիւններն ու ձեռքբերումները ամբողջովին պիտի այրին դատաստանի ժամանակ, իսկ միւսներուն պիտի շնորհուի Քրիստոսի հետ թագաւորելու արտօնութիւն։

Ճոն Պիվիրը կը յիշեցնէ մեզի, համաձայն Բ. Կորնթացիներու 5.9-ի սկզբունքներուն, որ բոլոր հաւատացեալները պիտի կանգնին Քրիստոսի առջեւ, ընդունելու համար այն, ինչին որ արժանացած են իրենց կեանքին ընթացքին։ Մեզմէ շատերը պիտի ցնցուին, երբ գիտնան, որ մեր ժամանակի մեծ մասը ծախսուած է այնպիսի բաներու վրայ, որոնք պիտի չարժանանան յաւիտենական վարձատրութեան։

Այդ պարագային, ինչպէ՞ս կրնանք արդիւնաւէտ կեանք ունենալ։ «Յաւիտենութեամբ շարժողները» գիրքը կը սորվեցնէ բացայայտել ձեր կոչումը, եւ բազմապատկել այն, ինչ որ Աստուած տուած է ձեզի։ Նայելով կեանքին յաւիտենութեան տեսանկիւնէն՝ դուք զօրութիւն պիտի ստանաք, որպէսզի գործէք մնայուն նպատակներու համար։

Այս դասընթացքի ուրիշ նիւթեր:
Յաւիտենութեամբ Շարժողները օտիոյ գիրք

Ներբեռնել (~3.35 MB)

Բաժնեկցիլ