Գլխաւոր - Աուդիո - Աստուա՛Ծ, ո՞ւր ես օտիոյ գիրք

 
Աստուա՛Ծ, ո՞ւր ես օտիոյ գիրք
Ուսուցիչ: Ճոն Պիվիր

Գտիր զoրութիւն եւ նպատակ քու անապատին մէջ

Դուք ձեզ մոռցուա՞ծ կը զգաք ձեր կեանքի դժուարին փուլին մէջ՝ մտածելով. «ԱՍՏՈՒԱ՛Ծ, Ո՞ՒՐ ԵՍ»։

Թերեւս անցեալին Աստուած կը խօսէր ձեզի հետ, բայց այժմ Ան կը լռէ: Թերեւս անցեալին դուք առաջ կը շարժէիք հաւատքի մէջ, բայց այժմ չէք գտներ Անոր ներկայութիւնը։ Բարի գալո՛ւստ անապատ՝ այն վայրը, որ Աստուծմէ խոստում ստանալու եւ ատիկա իրականացնելու միջեւ է։

Այնուամենայնիւ, բարի լուր մը կայ. անապատը պարզապէս ամայի եւ աննպատակ վայր մը չէ։ Աստուած կ’օգտագործէ անապատը, որպէսզի պատրաստէ եւ սպառազինէ ձեզ ձեր կոչման համար, այն պարագային, եթէ դուք ճիշդ անցնիք այն։ Հակառակ ընդունուած կարծիքին, դուք չէք անցնիր ձեր կեանքի այս փուլը՝ պարզապէս սպասելով Աստուծոյ։ Դուք պէտք է կատարէք ձեր բաժին աշխատանքը, որպէսզի անցնիք այն, եւ ձեր աշխատանքը շատ մեծ է։ Եթէ դուք չէք ցանկար ժամանակ վատնել՝ շարունակ նոյն տեղը մնալով, կարեւոր է գիտնալ, թէ ինչ է անապատը։

Այս բացայտումներով լեցուն գիրքին մէջ հանրաճանաչ հեղինակ Ճոն Պիվիրը կը սորվեցնէ ձեզի՝ օգտագործելով կարեւոր Աստուածաշնչեան յայտնութիւններ եւ խորիմաստ պատմութիւններ, որոնք կ’օգնեն անցնիլ ձեր կեանքի ամայի եւ դժուարին փուլերը եւ ստանալ այն ամէնը, ինչ որ Աստուած պատրաստած է ձեզի համար։

Ներբեռնել Գիրք: ~356.65 MB

Այս դասընթացքի ուրիշ նիւթեր:
Աստուա՛Ծ, ո՞ւր ես

Բաժնեկցիլ